Verzamelde algebra problemen


1.
2.
Vereenvoudig deze formule:

3.
bereken de straal R van de cirkel in onderstaande figuur.

4.
In een vierkant ligt een punt P zo, dat geldt:
  c2 = a2 + 2 b2


Vraag: bereken de grootte van hoek x.5.
6.
Gegeven is Bereken
7.
bewijs dat

1
8.
Als x3 + 4x - 8 = 0 bereken dan x7 + 64x29.
Als bereken dan:
10.
Hieronder staat een rechthoekige driehoek met zijden a,b en c.
Bewijs de formule voor de oppervlakte A.

11.

Vereenvoudig
12.

als gegeven is:
  x2 + y2 + xy = 9
  x2 + z2 + xz = 16
  y2 + z2 + yz = 25
bereken dan
  xy + xz + yz = ?


13.

bereken zijde x van onderstaand vierkant.

14.

Los deze vergelijking op: 4x + 6x = 9x15.

Gegeven is

bereken a+b+c16.

Als bereken dan17.

Gegeven is de curve met de vergelijking: x3 + y3 - x2 - y2 + 3xy = 0
Gevraagd: de afgeleide (richtingscoŽfficient) in het punt (0,0).18.
Bereken de oppervlakte van ΔABC hieronder:

19.

los x op in de volgende vergelijking:

20.

In onderstaand vierkant zijn de oppervlakten van drie driehoeken gegeven.
Bereken de oppervlakte van de gekleurde driehoek.

21.
Gegeven:
A+B+C = 81Bereken de grootte van B.22.
Gegeven:
x2y2 + x2 + y2 - 6x - 6y + 10 = 0.

Bereken x2+y2.23.
A en B zijn constanten.
Als
x2 + xy = A ....1) en
xy + y2 = B .....2)

wat zijn de waarden van x en y?24.
Opgave:
Los x op in de vergelijking:

25.
Als:
a + b + c = 1 en
a3 + b3 + c3 = 4
bereken dan

26.
Van een rechthoekige driehoek is de omtrek 30 (meter) en de oppervlakte 30 (m2).

Bereken de lengte van de zijden van die driehoek.27.
Bereken met de hand:

28.
bewijs dat n3+5n deelbaar is door 6. {n=1,2,3....}29.
los x op als

a.....x3log(x)=3
b.....x3log(2x)=630.
Bereken x als:
6x = 32x - 22x31.
Bewijs:
  tan(10) + tan(20) + tan(50) = tan(60).


32.
33.
Bereken x als

34.
Gegeven is:

a + b + c + d = 4
ab + ac + ad + bc + bd + cd = -7

Bereken:

a2 + b2 + c2 + d235.

Vind x en y waarvoor geldt

36.
Bereken met de hand:

37.
Als P(x+1) - P(x) = x
bereken dan P(x).38.
Als gegeven is:Bereken dan

39.
Alsbereken dan

40.
los x op uit
(grondtal logaritme is 10)

41.
Als:Bereken x-y42.
Onderstaande figuur bestaat uit vierkanten.
De rode oppervlakte is 20.
Bereken de blauwe oppervlakte.

43.
Voor welke waarden van x geldt:

44.
Bereken de waarde van:

45.
Bereken:

46.
Vind x als:
  5log(x+3) = 6log(x+14)


47.
Alsbereken

48.
x + y = 2
x5 + y5 = 82

Bereken x en y49.
Voor welke waarden van x geldt:

50.
Als bereken dan
51.
Als bereken dan aa.bb.cc52.
  (a+1)(b+1)(c+1) = 3
  (a+2)(b+2)(c+2) = -2
  (a+3)(b+3)(c+3) = -1
bereken: (a+20)(b+20)(c+20)53.
bereken x als

54.
als bereken
55.
los x op uit
56.
bereken x2+y2 als
57.
0 < b < a
a2 + b2 = 6ab

bereken
58.
bereken x+y als gegeven is:

59.
Als
bereken
60.
los op
61.
A.
bereken n als


B.
bereken n als
62.
bereken als
63.
2n + 2n-1 = 48

Bereken n.


64.
x3 + x2 = 392.

Bereken x.65.
Als bereken66.
A.
n is een positief geheel getal.
Bewijs dat deelbaar is door 7

B.
N is een positief geheel getal.
Bewijs dat de breuk voor geen enkele waarde van N is te vereenvoudigen

C.
x en y zijn gehele getallen.
Bewijs het volgende:
  als 2x + 3y deelbaar is door 17 dan is 9x + 5y dat ook.67.
A.
x4 + x2 = 90.
Bereken x3

B.
8n = 27.
Bereken 4n.

C.
32x+1 + 3 = 3x+2 + 3x.
Bereken x.

D.
vereenvoudig

E.
2x-3y=4
bereken

F.
los x op in
68.
A.


x=? y=?

B.
x4 + x2 = 90.
x3 = ?

C.x=?

D.
2x = 216
3y = 216

bereken:


E.
x en y zijn positieve gehele getallen.
x2 + 4xy - 12y2 = 148.

Bereken x2 + y269.Bereken de bovenstaande derde-graads curve.70.
A.
Gegeven is:
x,y,z zijn positieve gehele getallen.
3x = 4y = 5z

Bereken de kleinst mogelijke waarde van x + y + z.

B.
x + y = y + z = x + z = xyz.
Bereken x,y,z.

C.
x + y + z = 0
x2 + y2 + z2 = 14
x3 + y3 + z3 = 18

Vraag:
xyz = ?
x,y,z = ?

D.

71.
A.x = ?

B.x=?

C.x=?

D.
9x + 9x = 9

31-x = ?72.
A.
Bereken x als:B.Bereken x.

C.

a4 + b4 = a2 - 2a2b2 + 6.
a2 + b2 = ?Bereken x.73.
A.


x = ?

B.x=?

C.
a4 + b4 = a2 - 2a2b2 + 6.
a2 + b2 = ?

D.
(a2+1)(b2+1) + 25 = 10(a+b).
a3 + b3 = ?

E.x=?

F.x=?74.
Gegeven is rechthoek ABCD met de oppervlakten van erbinnen liggende rechthoekige driehoeken.
Bereken de oppervlakte S (gearceerd) van de driehoek.

75.
A.


x=?

B.


omtrek ABCD=?

C.


D.


x=?

E.
x en y zijn positieve gehele getallen.
x + xy + y = 54.

x=? , y=?76.
A.B.C.
a,b,c zijn gehele getallen.D.
9x-6x=4x.
x=?77.
A.B.x=?

C.x=?

D.E.n=?

F.x=?78.
A.
x en y zijn gehele getallen.
x+xy+y=54
x+y=?

B.C.
x en y zijn gehele getallen.
xyz+xy+yz+zx+x+y+z=289
x+y+z=?

D.E.F.