Alegra problemen 66A, 66B


Probleem 66A

Bewijs datdeelbaar is door 7 voor elke waarde van n {n is positief geheel getal}

Probleem 66B

Bewijs dat de breukvoor geen enkele waarde van N is te vereenvoudigen.

Probleem 66C

x en y zijn positieve gehele getallen.

Bewijs dat wanneer 2x+3y deelbaar is door 17 dan ook 9x+5y deelbaar is door 17.

Oplossing 66A

Dit is een bewijs met "volledige inductie".
Stel dat de bewering klopt voor een bepaalde waarde van n.
We onderzoeken of daaruit volgt dat de bewering ook klopt als n wordt vervangen door (n+1):De bewering klopt voor n=1.
Dus ook voor n=2,3,4,......

Oplossing 66B

Opmerking: met GGD(A,B) bedoelen we de grootste gemeenschappelijke deler van A en B.
We gebruiken de stelling van Euclides die stelt dat GGD(A,B) = GGD(A-B,B).

GGD(21N+4,14N+3)=GGD(7N+1,14N+3)=GGD(14N+3,7N+1)=
GGD(7N+2,7N+1)=GGD(1,7N+1)=1

Er zijn geen gemeenschappelijke factoren, de breuk is niet te vereenvoudigen.

Oplossing 66C