Oplossing algebra problemen 75A..E


Opgave A
x=?

Oplossing A
Opgave B
Omtrek ABCD=?

Oplossing B


Stel AD=a
6-a+8+a+8-a+6+a=28

Opgave C
Oplossing C
Opgave D
x=?

Oplossing D
Opgave E

x en y zijn positieve gehele getallen.
x + xy + y = 54.

x=? , y=?

Oplossing E

stel y=x+p.
x2+x(p+2)+p-54=0

discriminant = (p+2)2-4(p-54) moet kwadraat zijn.
p2 + 220 moet kwadraat zijn, dat klopt voor p=6.

x=4
y=10