Algebra probleem (74)


Probleem

Gegeven is rechthoek ABCD met de oppervlakten van erbinnen liggende rechthoekige driehoeken.
Bereken de oppervlakte S (gearceerd) van de driehoek.Oplossing
Merk op: van elk gegeven wordt eenmalig gebruik gemaakt om een vergelijking op te stellen.