Algebra probleem (6)


Gegeven isBerekenOplossing

Het ligt voor de hand om de eerste regel te kwadrateren
en daarna te hopen de extra termen met hulp van het tweede gegeven te verwijderen.