Oplossing algebra problemen 73A..F


A.x = ?

Oplossing
B.Oplossing
C.
a4 + b4 = a2 - 2a2b2 + 6.
a2 + b2 = ?

Oplossing
D.
(a2+1)(b2+1) + 25 = 10(a+b).
a3 + b3 = ?

Oplossing

Hier zien we twee onbekenden en maar één vergelijking.
Dat is alleen oplosbaar als het gaat om de som van twee kwadraten die nul is.
Immers, als A2 + B2 = 0 zijn moet A=0 en B=0 zijn.E.

Oplossing
F.

Oplossing