Verzamelde meetkunde problemen (50..59)


vorige
volgende

50.
Bewijs dat in de figuur hierna geldt:

51.
Bedenk een formule voor de blauwe oppervlakte.Alle cirkels hebben straal r.52.
Bereken de oppervlakte van vierkant ABCD.

53.
ABCD is een vierkant.
Bereken de lengte x van een zijde.

54.
A.


bewijs dat

B.


bewijs dat

C.


bereken de verhouding
D.


bereken de verhouding55.
Bepaal de verhouding van de blauwe en roze oppervlakten:

56.
Bewijs dat de gekleurde oppervlaktes gelijk zijn:

57.
Bereken de oppervlakte van vierkant ABCD.

58.
Bereken de oppervlakte van de ingekleurde driehoek.

59.
In onderstaande driehoek ABC staan twee zwaartelijnen loodrecht op elkaar.
Bereken zijde X.