Meetkunde problemen (60..63)


vorige

60.
Bereken hoek x.

61.

62.De gekleurde rechthoeken zijn gelijk.
a.
berekende hoek α

De oppervlakte van een gekleurde rechthoek is 10.
b.
Bereken de oppervlakte van de grote rechthoek.63.
Gegeven is rechthoek ABCD en een cirkel die zijden AB en AD raakt en door hoekpunt C gaat.Vraag: druk de oppervlakte van ABCD uit in x.