Meetkunde problemen (67A..C)


Probleem A.

Gegeven is vierkant ABCD.
AB=a; FC=FE=b;
Bewijs dat x2=2ab;Oplossing A
Probleem B.

Gegeven is rechthoekige driehoek ABC met twee elkaar rakende ingeschreven cirkels.
AB=5; BC=4; AC=3;
Bereken de straal van de cirkels.Oplossing B.


Notatie: [ABC] betekent : oppervlakte van driehoek ABC.(*)
(**)
Probleem C

Bereken de oppervlakte van de gearceerde driehoek.Oplossing C.