Verzamelde meetkunde problemen (40..49)

vorige volgende

40.
Bereken de oppervlakte van rechthoek ABCD als BD=10.41.Gegeven is vierkant ABCD met aangegeven hoeken.
Bereken LAEF.42.
Bereken hoek x in onderstaande figuur.

43.
Bewijs dat r2 = ab

44.
Bereken lijnstuk x in onderstaande rechthoek

45.


ABCD is een rechthoek.
AB=4, AD=3.
E ligt willekeurig op CD.
Bereken de oppervlakte van driehoek EFG.46.
Op de zijden van ΔABC staan gelijkzijdige driehoeken.
LA = 60 graden.
Bewijs dat oppervlakte S + S2 = S1 + S3.

47.
Bereken de oppervlakte van het vierkant.

48.
Gegeven is vierhoek ABCD met aangegeven hoeken.
BC=DC.
Bereken de grootte van hoek x.

49.
Onderstaande figuur bestaat uit cirkelbogen.
Bewijs dat de rode en blauwe oppervlakten gelijk zijn.