meetkunde problemen 16 t/m 20


vorige volgende

16.
Gegeven is driehoek ABC met daarbinnen punt P.Bereken de grootgte van hoek x.17.
Onderstaande figuur toont een rechthoek met daarin rechthoekige driehoeken met hun ingeschreven cirkels.Bereken de oppervlakte van de rechthoek.18.Bereken hoek x.19.Bereken de hoeken x en y bij D.20.
Bereken de hoek x.volgende