meetkunde problemen 21 t/m 25


vorige volgende

21.
Bereken x.

22.
Gegeven is een rechthoek ABCD met BD loodrecht op CE.
Bewijs dat BE x BA = (BC)2.

23.
AD = DC
LABC = 45 graden.
Bereken de grootte van hoek x.

24.
Bereken de grootte van hoek x.

25.
Bewijs dat CE=AEvolgende