De Kleinste Kwadraten Methode


Inleiding
Het verband tussen twee rijtjes getallen is aan te geven met
 • een tabel
 • een grafiek
 • een formule
Elk tweetal punten van de tabel kan als punt (x,y) in een
co÷rdinatenstelsel worden getekend.
Daarbij kan dan de best passende formule worden gezocht.

Bekijk als voorbeeld het plaatje rechts:

getekend zijn de punten (x1,y1)....(x5,y5) en gevraagd
wordt de best passende eerstegraads polynoom door deze punten.

Onder "best passend" verstaan we die grafiek,
waarbij de som van de kwadratische
afwijkingen minimaal is.
Die afwijkingen zijn rechts gestippeld getekend.

De gebruikte "Kleinste Kwadraten Methode", om de best passende
polynoom door de punten te vinden, is een fraaie toepassing
van de lineaire algebra.

Mijn grafieken programma Graphics-Explorer gebruikt de Kleinste Kwadraten Methode om de beste polynoom
(graad 0..7) van een verzameling punten te berekenen.

de Kleinste kwadraten methode
Gegeven zijn de punten (x1,y1) , (x2,y2)...(xn , yn)

Gevraagd:
een polynoom, graad m, y = c0 + c1x + c2x2 + ... + cmxm door deze punten
zodat de afwijking minimaal is.

Als de polynoom precies door de punten gaat, dus als m+1 = n, dan geldt:

  y1 = c0 + c1x1 + c2x12 + ... + cmx1m
  y2 = c0 + c1x2 + c2x22 + ... + cmx2m
  .............
  .............
  yn = c0 + c1xn + c2xn2 + ... + cmxnm
geschreven als matrix:

  ­y1­
  y2
  ...
  ...
  yn
  =
  ­1x1 1x1 2...x1 m­
  1x2 1x2 2...x2 m
  ..........
  ..........
  1xn 1xn 2...xn m
  ­c0­
  c1
  ..
  ..
  cm


  of korter: y = M . c
Als de polynoom niet precies door de punten gaat, dan zal er een verschilvector bestaan:

  y - M . c

De norm van deze verschilvector is de som van de kwadratische afwijkingen.

Gezocht wordt dus c , waarvoor || y - M . c || minimaal is.

Dat is het geval, als deze verschilvector loodrecht staat op de kolomruimte van M.
Het inwendig product is dan gelijk aan nul.

  (M c )t ( y - M c) = 0

  (ct Mt) (y - M c) = 0

  ct ( Mt ( y - M c)) = 0

  ct ( Mt y - Mt M c ) = 0

  zodat:
  Mt y - Mt M c = 0

  Mt M c = Mt y

  (Mt M)-1Mt M c = (Mt M)-1Mt y

  c = (Mt M)-1 Mt y
Opmerkingen
1.
Met Mt wordt bedoeld de matrix M, gespiegeld om zijn hoofddiagonaal.

Als
  M = 
  ­203­
  158
dan is
   
  M t
   
   = 
  ­21­
  05
  38
2.
rekenregel: ( A B)t = BtAt

3.
Het inwendig product van twee vectoren a en b is te schrijven als at.b

4.
In het geval van lineaire regressie, dus m = 1 en c =[b,a] .......{immers de lijn heeft de vergelijking y = b + ax..}
geldt:
   
  y
   
   
   = 
   
  ­y1­
  y2
  ...
  yn


   
  M
   
   
   = 
   
  ­1x1­
  1x2
  ......
  1xn


  Mt =
  ­11...1­
  x1x2...xn
uitgaande van
  MtMc = Mty
   
  ­11...1­
  x1x2...xn

   
   
   · 
   
  ­1x1­
  1x2
  ......
  1xn
   
   
   
   
  ­b­
  a

   
   
   = 
   
   
  ­11...1­
  x1x2...xn

   
   
   · 
   
  ­y1­
  y2
  ...
  yn


  ­n
  Σ xi
  ­
  Σ xi
  Σ xi 2
   · 
  ­b­
  a
   = 
  ­
  Σ yi
  ­
  Σ xi yi


  ­b n + a 
  Σ xi
  ­
  Σ xi
   + a 
  Σ xi 2
   = 
  ­
  Σ yi
  ­
  Σ xi yi
Het volgende stelsel vergelijkingen moet dus worden opgelost:
  b n + a 
  Σ xi
   = 
  Σ yi

  Σ xi
   + a 
  Σ xi 2
   = 
  Σ xi yi

of
  Σ xi yi
   − a 
  Σ xi 2
   − b 
  Σ xi
   = 0

  Σ yi
   − a 
  Σ xi
   − b n = 0
of
  Σ (xi yi − a xi 2 − b xi)
   = 0

  Σ (yi − a xi − b)
   = 0
Voor de oplossing verwijs ik naar mijn artikel Lineaire Regressie
Zie formules ....1) en .............2)

Voorbeeld
Zoek de kleinste kwadraten rechte lijn door
de punten (0,1) (1,3) (2,4) en (3,4)

   
  M
   
   
   = 
   
  ­10­
  11
  12
  13


  M t = 
  ­1111­
  0123


  M t M = 
  ­46­
  614


  (M t M) −1 = 0 , 1 
  ­7−3­
  −32


  c = 0 , 
   
  ­7−3­
  −32
   
  ­1111­
  0123

   
   
   
   
  ­1­
  3
  4
  4
   
   = 
   
   
  ­1.5­
  1

   
De gezochte lijn is dus y = 1,5 + x