Lineaire Regressie


Inleiding
In dit artikel wordt een handige formule afgeleid voor de regressielijn door een puntenwolk.

Gegeven zijn een aantal punten (xi, yi)...waarbij i = 1,2,...,n
Gevraagd wordt de lijn y = ax + b waarvoor de afwijking met deze punten minimaal is.

Een veelgebruikte maat voor de afwijking is de som van de kwadraten van de verschillen:in het geval van n punten.

Nu geldt voor punt i:Voordat we verder gaan, eerst wat notatie en rekenregels invoeren.

DefinitieRekenregels

Als c een constante is:toepassing:De formules voor a en b van regressielijn y = ax + b
De functie f(a,b) van de som van de kwadratische afwijkingen van punten 1..n is:f(a,b) differentiŽren we eerst naar a, waarbij b constant wordt gehouden en daarna naar b,
waarbij a constant wordt gehouden.
differentiŽren naar a:differentiŽren naar b:Voor de beste benadering, dus kleinste kwadratische afwijking, moeten beide afgeleiden = 0 zijn.
Dat levert op het stelsel vergelijkingen:Uit ....2) volgt:Dit resultaat voor b vullen we in bij ........1)In principe zijn nu formules voor a en b gevonden.
De bovenstaande waarde van a kan immers bij .......3) worden ingevuld om b te berekenen.
Met wat gegoochel kan de formule voor a echter in een eleganter vorm worden gegoten.
We pakken teller en noemer afzonderlijk aan.

1. de teller2. de noemersamengevat:Opmerking:
Kijk [hier] voor een artikel over de beste benadering van een puntenwolk door een n-de graads kromme.
Het is een mooie toepassing van de lineaire algebra.