download
program
Graphics Explorer
plot, print, onderzoek, vergelijkingen functies en grafieken


Er is een nieuwe versie van Graphics Explorer kijk [ HIER ]

De (Delphi) source code lezen : kijk [ HIER ]

Graphics Explorer is een programma waarmee je grafieken kunt tekenen van alle soorten vergelijkingen en functies.
Maar je kunt er veel meer mee zoals onderzoeken wat de rol is van constanten.
In de formules kan je namelijk de constanten a,b of c invullen.
Die zijn met een muisklik te veranderen waarbij de grafieken zich aanpassen.
Zo zie je meteen het effect.
Ook zijn op deze manier moeilijke vergelijkingen op te lossen d.m.v. "inklemming".

Bovendien kan Graphics-Explorer de beste functie berekenen door een gegeven verzameling van punten.

Hieronder zie je Graphics-Explorer aan het werk.
Zojuist zijn de functies .......y = 0,2x ............. y = 5sin(x) ........en..............x^2 + y^2 = 81................geplot

Eigenschappen en mogelijkheden

  - assenstelsel 600 * 450 punten
  - kruisdraden met coördinaten in assenstelsel
  - grafieken in 9 verschillende kleuren
  - scrollen en zoomen met muisklik, x/y onafhankelijk
  - punten plaatsen en verwijderen met muisklik of via tabel
  - herkent 4 typen functies/vergelijkingen:

   typevoorbeeldsoort
   1y = f(x)y = 3cos(5x)
   2x = f(y)x = (y-1)^2inverse
   3y = f(v) ; x = g(v)y = 5sin(2v) ; x = 7cos(3v)parameter
   4f(x) = g(x)(x^2+y^2)(y^2+x(x+10))=40x*y^2impliciet

  - polynomen van graad 0..7 invoeren in tabel met coëfficiënten
  - bewerkingen op polynomen:
   - spiegelen
   - integreren
   - differentiëren
   - som, verschil, product
  - constanten a,b,c gebruiken in formules en polynomen
  - a,b,c wijzigen met muisklik, grafieken passen zich aan
  - een functie type y = f(x) 1..3 maal gedifferentieerd plotten
   door er simpelweg d:, dd: of ddd: voor te zetten.
   Voorbeeld: y = d:sin(2x)
  - een functie type y = f(x) integreren
   door er simpelweg i: voor te zetten.
   Voorbeeld: y = i: 5sin(x)
  - oppervlakten berekenen onder functies
  - punten plaatsen met muisklik
  - punten in tabel toevoegen/wijzigen/verwijderen
  - polynoom van graad 0..7 berekenen door 1..40 punten
  - exponentiële functies berekenen door puntenverzameling
  y = a.b^x y = a.b^x + c
  y = a.e^(bx) y = a.e^(bx) + c
  y = e^(ax^2 + bx + c)
  - kleuren naar wens instellen
  - een persoonlijk opschrift in het assenstelsel aanbrengen
  - instellingen bewaren
  - formules bewaren
  - grafieken naar klembord kopiëren
  - grafieken afdrukken
   - 7 grootten
   - wel/geen achtergrond
   - zwart/wit of kleur
  - besturing met muis of toetsenbord
  - in line help documentatie
  - 484kB (.exe) bestand
  - geen installatie procedure, Windows Registry blijft ongewijzigd

Voorbeelden

1.
De parabool bepalen door 3 punten
2.
Constante a veranderen in ......y = 0,2(x - a)^2.................{horizontale verschuiving}
3.
experimenteren met Lissajous figuren
4.
Een ingewikkelde impliciete functie : het trifolium

Download Graphics-Explorer door op het download icoon (bliksem) bovenaan deze pagina te klikken.
Er is geen installatieprocedure. Kopieer het programma simpelweg naar een map van keuze.

Graphics-Explorer is geschreven voor Windows.
De programmeertaal is Delphi.