De klimaatcrisis is hier !


Milieu organisaties en regering waarschuwen al meer dan 25 jaar:
er resten nog slechts 10 jaren om onze planeet te redden.

Helaas, deze bewering blijkt achterhaald.
Het ontspoorde klimaat slaat recht voor onze ogen reeds toe.

Lees verder hoe een argeloos begonnen wandeling verzandde .....

Bij blauwe lucht en frisse oostenwind van huis gegaan naar de duinen bij Bergen en Schoorl.
Het pad voert door heideveld en dennenbos.
Alles lijkt normaal, rustig en vertrouwd, maar dan....Een kaal zandduin, dat normaal vlak aan zee hoort te liggen, doemt plotseling landinwaarts op.Even denk je nog: "dit kan niet waar zijn, ik droom".Maar nee, dit valt niet meer te ontkennen.Gelukkig heeft de overheid reeds waarschuwingen aangebracht.
Wie hier niet onmiddellijk van zijn fiets stapt verdient een hoge boete.

Maar dit zou Nederland niet zijn als iedereen die mening deelde:Maar wat aan dit natuurgeweld te doen?
Een brug aanleggen? Een tunneltje maken? De weg verleggen? Dat gaat vele tonnen aan vergaderingen kosten.

Activisten hebben al een mening:Intussen blijft het pad onder het zand verborgen.Had ik maar eerder zonnepanelen op mijn dak gelegd, dan was deze narigheid beslist voorkomen.
En waarom houdt de natuur geen rekening met ons?
Wij houden toch ook rekening met de natuur?

Naschrift:
Verschillende lezers wezen mij erop dat het stuifduin een onbedoeld gevolg is van
over-enthousiaste bomenkap, niet van klimaatverandering.
Dat is juist.
Maar vaak wordt klimaatverandering er aan de haren bijgesleept om overlast
van regenval, droogte, warmte of koude te verklaren.
Daar voeg ik nu het stuifduin aan toe.