Strakke Kasten


download Framework Delphi programma beschrijving

Inleiding

Het plaatje hieronder toont een rechthoekig schap.
Als hier kracht op wordt uitgeoefend dan kan dit gebeuren:De hoekpunten zijn niet zo sterk en de rechthoek vervormt tot parallellogram.
Maar de sterkte kan flink worden vergroot door het aanbrengen van een dwarslat.
Daardoor ontstaan twee driehoeken en die zijn niet vervormbaar.

Met bovenstaande rechthoekige schappen kunnen we kasten bouwen met vele rijen en kolommen.
De vraag komt dan op welke schappen van een dwarslat voorzien moeten worden om
de gehele kast stabiel te maken.

Het plaatje hieronder toont een kast die ondanks de vele dwarslatten niet stabiel is:Dit framework programma maakt het mogelijk om:
  - een kast op sterkte te testen
  - overbodige dwarslatten te identificeren en verwijderen
  - kastconstructies te bewaren of te openen van disk
De maximale afmetingen van een kast bedragen 8 rijen en 8 kolommen.

Installatie

Dit Delphi programma werkt op alle Windows platforms.
Er is geen installatie procedure: kopiŽer framework.exe naar een map naar keuze.
De bestanden hebben geen extensie.

Klik op het bliksem icoontje linksboven om frameworks te downloaden.

Framework Help

Hieronder zie je een verkleinde afbeelding van framework in actie.Menuknoppen van links naar rechts:
  load : open een kast van disk
  save : bewaar een kast
  help : on-line help
Menuknoppen van rechts naar links:
  test : test de kast op sterkte
  edit : maakt wijzigingen mogelijk zie onder
  clear : verwijder dwarslatten
  min : geef overbodige dwarslatten aan
  clear : verwijder overbodige dwarslatten
De min knop kleurt overbodige dwarslatten grijs.
De grijze clear knop links van min verwijdert deze grijze dwarslatten.

Editen van een kast
  linker muisklik :
   buiten kast : vergroot de kast tot dit schap
   binnen kast : toevoegen / verwijderen van de dwarslat
  rechter muisklik:
   op linker kolom : verwijder alle lagere rijen
   op de top rij : verwijder alle rechter kolommen
   op andere schappen : verwijder alle rechter- en lagere schappen