Stellingen en Uitspraken


Wiskunde is leuker als je denkt.

Niemand weet hoe het er gisteren uit zal zien.

(grap in de voormalige USSR)


Dwarsliggers houden het spoor recht.

Aan de rand van de afgrond is het uitzicht het mooist.

De meeste voedingsadviezen moeten met een korreltje zout worden genomen.

Charisma is de gave andermans kritische vermogens te onderdrukken.

Dankzij de Digitale Revolutie kunnen overleden huisdieren thans voortleven als password.

"Grondstoffen voor de chemie worden straks gemaakt door bacteriën, plantjes en beestjes
die zo klein zijn dat zelfs de Partij voor de Dieren er geen medelijden mee heeft".

(trendwatcher Adjiedj Bakas in "De toekomst van werk")


"Future generations will wonder in bemused amazement that the early twenty-first century’s developed world
went into hysterical panic over a globally averaged temperature increase of a few tenths of a degree,
and, on the basis of gross exaggerations of highly uncertain computer projections
combined into implausible chains of inference, proceeded to contemplate a roll-back of the industrial age".

(Richard Lindzen)


De toekomst is niet te voorspellen maar één ding is zeker:
Anno 2040 is er een rederijtje op Terschelling dat dagtochten organiseert
naar de scrapyard Gemini, symbool van collectieve verdwazing.

Als onze voorouders duurzaam hadden geleefd, dan was de stoommachine er nooit gekomen.

"De mogelijkheid om onder nieuwsartikelen op het internet commentaren te plaatsen heeft een tot dusver
onvoorstelbare mate van woede in de bevolking blootgelegd".

(Filosoof Alain de Botton in "HET NIEUWS, een gebruiksaanwijzing".


Wat het socialisme niet via de stembus is gelukt – de afbraak van de vrije markt -
probeert links nu via klimaatpolitiek tot stand te brengen.

(schrijver Leon de Winter)


Windmolens wekken meer subsidie op dan stroom.

"We are more worried about the intellectual climate"

junkscience.com


In de middeleeuwen mochten wetenschappers zich niet met "hemelse" zaken bemoeien.
De domeinen waren strikt gescheiden.
Maar thans bemoeit de groene-kousenkerk zich intensief met aardse technologie.
Dat kan niet lang goed gaan.

Elke politicus weet welke maatregelen nodig zijn, maar geen enkele weet
hoe hij daarna nog herkozen kan worden.

Het stenen tijdperk is niet geeindigd omdat de stenen opraakten.

Maatregelen tegen klimaatverandering zijn als gokken op de beurs.
Gaat het fout, dan is men zijn geld kwijt.

"The more a society drifts from the truth, the more it will hate those who speak it".

(George Orwell)


"Het zijn allemaal wisselwerkingen waar die toestanden uit voortkomen".

(ex hospita, ergens in jaren '60)


Men kan zich afvragen waarom het Westen zo veel moeite heeft gedaan om een Koude Oorlog te voeren,
die toch mede tot doel had om het schrikbeeld van de EUSSR te voorkomen.

(Hans Labohm, nav de Europese energiepolitiek)


Ontwikkelingshulp is het pakken van geld van de armen in rijke landen om dat
uit te delen aan de rijken in arme landen.

Wie de productiviteit wil verhogen moet vrije tijd belasten en arbeid ontzien.

"Ik wou dat ons land minder advocaten had en meer ingenieurs".

(Barack Obama)


De slaven waren zeer te spreken over hun vrijheid van meningsuiting.

Het bekeren van ongelovigen is een heidens karwei.

In landen waar de overheden lange tijd veel macht over hun onderdanen
hebben gehad, heerst armoede omdat niemand meer iets onderneemt.

(arabist Hans Jansen in 'Opinio')

lees artikel

"ik ben de gewone man....."
"daar is er maar ééntje van........."

(over de Nederlandse identiteit)


"Men kan alleen maar dezelfde gedachten hebben, wanneer men in het geheel niet denkt".

(Professor Sickbock in "de astromanen" , een avontuur van Tom Poes en Heer Bommel)


Een kroket is een culinaire blackbox.

(Kjelt van Rijswijk, lucht- en ruimtevaartkundig ingenieur )


De cursus Omgaan met Teleurstelling is tot onze grote spijt afgelast.

De gemiddelde levensduur van een staat is 200 jaar, waarin de volgende stadia worden doorlopen:
-onderdrukking->-zelfvertrouwen->-moed->-vrijheid->-welvaart->
-zelfgenoegzaamheid->-apathie->-afhankelijkheid->-onderdrukking

(Alexander Fraser Tytler, Schots rechtsgeleerde en schrijver, 1747 - 1813)


Leerlingen: "Meneer, geeft u hier met plezier les?".
"Meestal wel".
Leerlingen : " Maar niet altijd?".
"Soms zou ik liever een hond kopen om mee langs het strand te wandelen".
Leerlingen : "Zullen wij die hond voor u kopen?".

"Schuldbesef is een egoïstische emotie".

(Frits Bolkestein)


Wie kennis te duur vindt heeft geen flauw benul van de kosten van onwetendheid.

(Rinnooy Kan over het onderwijs)


Wie het woord "duurzaam" gebruikt in het energiedebat bedoelt meestal dat
het verstand op nul moet en de schatkist wijd open.

(Simon Rozendaal in Elsevier)


Spreken in het openbaar is sinds de uitvinding van de mobiele telefoon veel eenvoudiger geworden.

(Willem Jan Raven, civiel ingenieur in "Delft Integraal")


Bij de beoordeling van bedevaartsoorden moeten ook de wonderbaarlijke ziektegevallen worden meegerekend.

"Portemonnee van de Ander" zou een betere naam zijn voor een politieke partij die belastingen gebruikt
voor de herverdeling van welvaart.

Windmolens zijn zinloze machines voor betrouwbare en economische opwekking van elektrische energie.
Het hele windmolenverhaal berust op een politiek gemotiveerde hersenschim.

(J.A.Halkema)

lees artikel

De vaardigheid die mensen vertonen in het gebruik van computers houdt al jaren geen tred meer
met de technologische ontwikkelingen van deze machines : het is alsof kleuters Ferrari's besturen.

(Samuel Bader, natuurkundige)


'Het recht op vrije meningsuiting wordt algemeen geaccepteerd,
totdat iemand er daadwerkelijk gebruik van wil maken'.

(dr.ir.Jeroen Doumen in het proefschrift 'Coding Theory in Cryptography')


De fout van "absolute waarheden" is niet het absolute karakter, maar het geringe waarheidsgehalte.

Makelaarsjargon en de vertaling:
"Dit pand is gelegen in een levendige buurt"......."ernstige geluidsoverlast"
"Van dit pand zijn veel originele details bewaard gebleven"......."decennia achterstallig onderhoud"

"Het is beter rijk en gezond te zijn, dan arm en ziek".

(Dagobert Duck)


Andermans geld wensen wordt tegenwoordig 'behoefte' genoemd,
de wens om je eigen geld te houden wordt 'egoïstisch' genoemd
en het heet 'compassie' wanneer politici de overdracht regelen.

(Joe Sobran)


Kinderen zijn heel leergierig, alleen niet in groepsverband.

(de denkfout van het Studiehuis en Iederwijs)


"In een democratische tijd als deze is alleen de opstelling van de autoriteiten
onderhevig aan kritiek; die van de mensen zelf nooit".

(Theodore Dalrymple in "Beschaving of wat ervan over is")


Dat de actie tegen zinloos geweld ontaardde in rellen, was geheel te wijten aan onhandig optreden van de politie.

De moderne mens beschouwt de techniek zoals een wilde de natuur.

Het koek-denken (welvaart van de één gaat ten koste van de ander), is onjuist.
Wie een groter stuk koek wenst, moet gaan bakken.

"Met Realistische Wiskunde, de nieuwste trend, bereik je niks, evenmin als met abstract voetballen".

(oratie hoogleraar F.J.Keune)

lees hele oratie

"De produktie van zonnecellen is onvoorstelbaar vervuilend voor het milieu,
haast even gevaarlijk als radioactief afval".

Hans Gocherman, Duits producent van zonnecellen, na afloop van de
World Solar Challange-race met winnaar Nuna-3 van TU Delft.


Nieuwe betekenis van "respect" : andermans lange tenen bewonderen.

Elimineren van economische ongelijkheid betekent het elimineren van beginnende bedrijven.

(Paul Graham)

. lees hele artikel

Een basiscursus microbiologie zou economen de onmogelijkheid van ongelimiteerde groei doen inzien.

(M.L.A.Jansen, biotechnoloog, in "Delft Integraal")


Geboren pessimisten zijn betere onderhoudstechnici.

(psycholoog Jeffrey Wijnberg)


"Meneer, wat is een dummy"?
Een bedrijf beschikt over 2 vergaderzalen: een grote luxe, die van alle gemakken is voorzien
en een kleine, schamel ingerichte, die elke luxe ontbeert.
Van de luxe zaal mag alleen worden gebruikgemaakt, als het aantal personen twaalf of meer bedraagt.
Als je met een groep van 8 personen toch van de grote zaal gebruik wilt maken,
dan heb je dus vier dummies nodig.

Wiskundige modellen geven, net als fotomodellen, een te mooie voorstelling van de werkelijkheid.

(Chris Scholtens in proefschrift 'Proces Development for Continuous Emulsion Copolymerization')


80% van de mensen denkt bij de slimste 20% te horen.

De uitspraak:
"Een goede wiskundige is van nature lui",
is een goed voorbeeld van een niet omkeerbare stelling.

Taalkundige: "Elke taal kent wel een dubbele ontkenning, die een bevestiging inhoudt,
maar geen enkele taal kent een dubbele bevestiging, die een ontkenning inhoudt".
Wiskundige in de zaal: "Ja,ja".

Een mens kan niet jong genoeg wennen aan onrecht.

Docent tot leerling preparateurs: "Zet 'em op jongens!".

Windparken op zee moet je met zeilschepen onderhouden.

Niets is zeker en zelfs dat niet.

Brood van natuurvoedingswinkels mag niet aan de eendjes worden gevoerd omdat het hun drijfvermogen aantast.

Met al dat gekloon komt de mens zichzelf nog eens tegen.

(Dr.ir. Ton Cornelissen, Universiteit Wageningen)


Overdrijft de NS niet een beetje?
40 zitplaatsen
2


"Ik zie een pannenkoekenhuis, nu kan de natuur niet ver meer zijn".

(bioloog en schrijver Midas Dekkers)


Moeder Muis is jarig: "Piep Piep hoera!"

"Verschillen" kwalificeren als "achterstanden" leidt tot geestelijke wreedheid in het onderwijs.

De voedselvoorziening is een voorbeeld van succesvolle privatisering.

"Universitair onderzoek in de micro-elektronica heeft geen wetenschappelijk nut".

(commissie Rathenau, in rapport eind jaren '70)


Het ene koekje wordt van Amsterdam naar Parijs vervoerd, het andere legt de omgekeerde weg af.
Conclusie van marsmannetjes die de aarde observeren:
"koek is pas lekker als er minstens 500km. mee is gereden".

"Waar vakdeskundigheid ontbreekt, ontstaat de regelneef".

(oud minister Pieter Winsemius)


De soaps op televisie hebben doorgaans een complexere structuur dan je in de
meeste wiskunde tegenkomt.

(Keith Devlin, directeur van het Center for Language and Information in 'de Volkskrant')


'Soms komt men juist verder door zijn kop in het zand te steken'.

(civiel ingenieur Paul Sistermans in 'Delft Integraal')


De zwarte gaten ontstonden toen God deelde door nul.

Het ergste moet nog komen.