de Schatgravers


Op een zolder wordt in een oude koffer een beduimelde landkaart gevonden.
Deze kaart toont een onbewoond eiland met daarop verborgen een enorme goudschat.
De kaart bevat ook aanwijzingen hoe de schat is te vinden.Er zijn namelijk drie herkenningspunten op het eiland:
  - een oude beuk
  - een grote acacia
  - een galg
De aanwijzingen luiden:
  - loop naar de galg
  - tel het aantal passen tot de beuk
  - sla 90o rechtsaf en tel hetzelfde aantal passen af
  - zet hier een stok in de grond
  - ga terug naar de galg
  - tel het aantal passen af tot de acacia
  - sla 90o linksaf en tel dit laatste aantal passen opnieuw af
  - zet ook hier een stok in de grond
  - de schat ligt begraven precies tussen de twee stokken.

Helaas blijkt bij aankomst op het eiland dat de galg verdwenen is.

Hoe is de schat te vinden?

Aanwijzingen
1.met behulp van complexe getallen:

Neem voor de plaats van de galg G(g), de acacia A(0) en de beuk B(b),
waarbij g en b complexe getallen zijn.
Bereken nu de positie van de stokken en de schat.

2.meetkundig

Gebruik rotaties, lijnspiegelingen of congruente driehoeken om de plaats
van de schat te beredeneren.

Deze puzzle is afkomstig van Elias Buissant des Amorie.