Puzzelen met Schakelaars


Schakelaars zijn onderbrekers van stroomkringen.
Ze zijn er in soorten en maten.
Hieronder zie je een dubbele omschakelaar, links in de "uit" , rechts in de "aan" stand.
  fig. 1
In de ene stand ("uit) zijn de kontakten 1 en 2 doorverbonden en ook de kontakten 5 en 6.
In de andere stand ("aan") zijn doorverbonden de kontakten 3 en 4 en ook 7 en 8.

Deze -dubbele- schakelaar kan veel functies vervullen.

Als voorbeeld zie je hieronder knipperende lampen.

  fig. 2

Merk op, dat de schakeling van fig. 2 ook met de helft van de schakelaar is te
realiseren, tenzij de stroom door de kontakten moet worden beperkt.

4 lampen
Met 2 schakelaars moet 1 van 4 lampen worden aangezet volgens de tabel hieronder:
  schakelaar 1schakelaar 2lamp nr.
  uituit1
  uitaan2
  aanuit3
  aanaan4

  fig. 3

Maak de bedrading in orde.

Omkering
In figuur 4 hieronder zie je een motor (M).
De draairichting hiervan is afhankelijk van de stroomrichting.
  fig. 4

Door indrukken van de schakelaar draait de motor de andere kant uit.

Maak de bedrading in orde.

Hotelschakeling
Het licht in een trappenhuis moet zowel van beneden als boven aan- en uitgeschakeld
kunnen worden.
Zo'n schakeling heet een hotelschakeling en is te realiseren met 2 halve schakelaars
zoals hiervoor beschreven (alleen kontakten 1,2,3,4 zijn nodig).

  fig. 5
Maak de bedrading in orde.

n-punts aan/uit
In een lange gang wil men vanaf een groot aantal punten een lamp aan en uit
kunnen schakelen.(in fig.6 zijn 3 punten getekend)
Dat is met een dubbele omschakelaar te realiseren.
  fig. 6
Maak de bedrading in orde.