de schaapherder


schaapskooi te Loenenenkele bewoners


Een schaapherder drijft zijn kudde dagelijks van de schaapskooi naar verschillende heidevelden.
Daarbij passeert hij een driesprong, waar drie scharnierende hekken zijn aangebracht.
Daarmee kan naar keuze een van de drie wegen worden afgesloten.

driesprong met 3 hekkenco÷rdinator buitendienst


De drie samenkomende wegen hebben breedtes a,b en c.
De hekken hebben lengtes x,y en z.

situatie -1-situatie -2-situatie -3-


In situatie -1- is weg a afgesloten, in situatie -2- is weg c afgesloten en in situatie -3- is weg b afgesloten.

Deze constructie is erg handig, er zijn namelijk maar drie hekken nodig.

Vragen:

  • bereken de heklengtes x,y,z als a = 8, b = 6 en c = 4 meter.
  • geef formules voor x,y en z bij gegeven breedtes a,b en c.........dus x = ...a....b....c ...enzovoorts

Succes!