Rekenen en referendums


Inleiding

Wij prijzen ons gelukkig met onze democratie want daarmee regeert het volk.
Referendums geven de wil van het volk weer.
Maar is dat wel juist?

Referendums

Stel eens dat er over twee zaken (A en B) een referendum wordt gehouden.
In beide gevallen stemt tweederde van de bevolking voor, zodat zowel A als B worden aangenomen.

We geven de gehele bevolking even weer als een langgerekte rechthoek en zien:Er blijken geen personen te zijn die zowel tegen A als tegen B zijn.

Maar het had ook gekund dat onderwerpen A en B waren samengvoegd tot één referendum.
Dan is er slechts keuze mogelijk voor A en B samen, of geen van beide.
Wat zou de uitslag van dat referendum zijn geweest?

Als stemmers hun afkeuring zwaarder laten wegen dan hun voorkeur
dan stemt tweederde tegen, zowel A als B gaan dan niet door.

Wat is nu de wil van het volk?

Waaruit blijkt, dat de uitslag van een referendum met de vraagstelling is te beïnvloeden.
Ook stellen we vast dat een ruwe ja/nee keuze onvoldoende is.

Er zijn nog wel wat andere valkuilen van de democratie te noemen.
Daar is een interessant boekje over geschreven:

"De democratie voorbij"
(Waarom democratie niet leidt tot solidariteit, welvaart en vijheid
maar tot onvrede, verspilling en een tirannieke overheid
)

De schrijvers doen aan het einde van het boekje suggesties voor andere wijzen van representatie.