Een geldmachientje op je dak


download Excel sheet voor zonnepanelen (versie 3).

Dit is een artikel van Paul Bouwmeester.

Enige tijd geleden schreef ik het artikel Een geldmachientje op je dak met de bedoeling
de perversiteit van het salderingsysteem duidelijk te maken.
Helaas zagen sommigen er vooral een handig model in om te zien hoe ze zoveel mogelijk konden verdienen.
Na de berekeningen gaf ik onder de kop Maar er is meer…… een aantal overwegingen
om het veronderstelde nut van die zonnepanelen op je dak te relativeren.
Bij deze geef ik een uitbreiding van het excel-bestand,
waarin ik een aantal van die overwegingen in getallen probeer te vangen.
Lees het bestand in met een klik op het download (bliksem) icoontje bovenaan deze pagina.

Het begint weer met een (vereenvoudigde!) electriciteitsrekening voor het standaardhuishouden,
maar nu met het prijsniveau van 2021. Daaronder de Saldering voor dat jaar.
(Opmerkingen over de electriciteitsnota zelf vindt u in het vorige artikel)Merk op, dat de lichtgroene velden naar eigen situatie ingevuld kunnen worden.
Bijvoorbeeld de basisprijs en de vaste leveringskosten zijn afhankelijk van uw leverancier.
Merk verder op, dat op veel plekken een toelichting verschijnt, wanneer de cursor op die positie geplaatst wordt.
(Uiteraard niet hier, maar in het ingelezen bestand).

Hieronder de verder uitgewerkte consequenties van de saldering.
De investering die u gedaan heeft, heeft uitsluitend invloed op de afschrijving
- uw eigen belang - niet op de maatschappelijke kosten.
De maatschappelijke kosten, of wat u totaal aan subsidie ontvangt,
worden wel sterk beïnvloed door uw eigen gebruik en de manier waarop de saldering afgebouwd gaat worden.
In mindere mate door de economische waarde, die aaan de teruggeleverde energie toegekend wordt.
Als u alle opgewekte energie zelf gebruikt, zijn de maatschappelijke kosten natuurlijk gelijk aan nul,
en bent u echt 'groen' bezig.
Uw afschrijving wordt dan eerlijk betaald met de electriciteit, die u niet opgenomen heeft.
Hoe u dat voor elkaar krijgt en of u daarmee uitkomt is aan u.
Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of en hoe de saldering afgebouwd gaat worden,
maar in onderstaande tabel wordt een afbouw in 10 jaar verondersteld.Maar er is meer …
Hierboven werd verondersteld, dat de teruggeleverde energie werkelijk 'groen' is.
De werkelijkheid is anders: er zijn verliezen wegens het feit dat de conventionele centrales
de wiebelstroom moeten 'afvlakken', dat er bij overaanbod energie gedumpt moet worden en
dat de rest 'fossiel' gebufferd wordt, hetgeen niet 'groen' is.
Vandaar een correctiefactor, die hier op 20% is gesteld.
(in het excel-bestand wordt dat nader toegelicht).
Maar u bent vrij daar alles tussen 0% en 100% in te vullen, afhankelijk van uw overtuiging.Maar dat is toch wel nuttig voor het klimaat………… ?
Dat valt te bezien, zelfs als u ervan uitgaat dat vermindering van de CO2-uitstoot
de aarde minder laat opwarmen.
Want hier ziet u het relatieve nut, per huishouden:Bovenstaande berekening voor één huishouden kan ook gelezen worden als de berekening
voor een miljoen huishoudens. Elke euro wordt dan een miljoen euro.
Maar de percentages blijven gelijk!
De vraag is of die euro's niet effectiever ingezet kunnen worden.
Kernenergie misschien?

Let op: als u al zonnepanelen heeft, moet u bij 'Jaarverbruik' invullen:
    - het verbruik volgens de meterstanden + eigen gebruik
    oftewel:
    - het verbruik volgens de meterstanden + totaal geproduceerd - teruggeleverd
En dan ……….
hebben we het nog niet gehad over al die panelen op de bedrijven en de zonneweides.