Een lastig meetkunde probleem
We zien parallellogram ACDF en ruit BCDE met ingeschreven cirkel.
De cirkel snijdt diagonaal AD in gegeven afstanden.
Gvraagd de oppvlakte van ACDF.

Hier zijn wat hulpstellingen nodig, dus die bespreken we eerst.

Hulpstelling 1
We zien een halve cirkel met diameter a+b en de loodlijn h.

Hulpstelling 2
Het product PC.PD heet: "de macht van P t.o.v. de cirkel M".

Hulpstelling 3
Vul de ruit aan tot rechthoek met basis 2p dan is direct te zien dat v=p-s.

Oplossing