The science is settled, of toch niet?


Pas op!
Deze pagina bevat schokkende beelden.

"the science is settled" is de inmiddels beroemde uitspraak van Al Gore.
Maar hoorden we zulke uitspraken al niet eerder?


Milieu organisaties, pers en politiek voorspellen al ruim 30 jaar catastrofes door de stijgende CO2 concentratie.Het succesvolle business model van Greenpeace:
fondsen werven met paniekzaaien

heeft wereldwijd navolging gevonden.
Bij gebrek aan echte dreigingen heeft de angst voor klimaatverandering
zich diep in de samenleving genesteld.

Maar gelukkig is niet iedereen met dit alarmisme besmet:


De ijsbeer overleefde al heel wat ijstijden.
Om klimaatverandering maken alleen mensen zich druk.

Een welhaast religieuze strijd tekent zich intussen af tussen de alarmisten en realisten
(ook wel "ontkenners" genoemd)


Ondanks het feit dat het IPCC er met zijn voorspellingen 400% naast zit worden er
jaarlijks honderden miljarden uitgegeven om het virtuele klimaatprobleem op te lossen.
Maar wind was toch gratis?

Van een energietransitie is intussen helemaal geen sprake.
Energietransitie = voorraadtransitie maar die nieuwe brandstof voorraden zijn nergens te bespeuren.
De enige transitie is een kapitaaltransitie van de lagere- en middenklasse naar de (klimaat) profiteurs.

Margaret Thatcher had dus een vooruitziende blik:

En dat allemaal om 100 moleculen (100ppm) CO2 meer per 1.000.000 sinds 1960.
CO2, dat de bouwsteen is van het leven op aarde.
Als bomen konden spreken dan zouden ze elke langsrijdende auto bedanken voor de CO2.

En wat stelt 100 ppm nu voor:
Antwoord: 10 extra bezoekers in dit stadion!

En gaat dat redden van de planeet niet ten koste van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen?

Is het niet on-ethisch zoveel geld te verspillen?


Door de miljardensubsidies is een kaste van profiteurs opgestaan:
professoren en hoogleraren "transitiekunde" , "duurzaamheid" en "klimaatverandering" met hun hofhoudingen.
Banken zien die CO2 windhandel ook wel zitten.

Bureaucraten kunnen met miljarden subsidiegeld schuiven zonder verantwoording af te hoeven leggen,
want het doel - redding van de planeet- , is immers heilig.
Tweederangs figuren grepen hun kansen in dit klimaat van ideologische verblinding.

Die zullen de invloed van CO2 op het klimaat nooit ter discussie stellen.
Integendeel: andersdenkenden worden geridiculiseerd, zelfs gedemoniseerd.
Dat is geen wetenschap maar fraude.
Echte wetenschap is nooit "settled" en kent permanent twijfel en debat.

Het gaat allang niet meer om het klimaat maar om geld en macht

Wat zijn de echte oorzaken van klimaatverandering?
Dat weten we niet.
Een rol speelt de omloopbaan van de aarde om de zon (6% ovaal tijdens ijstijden)
verschuivende poolkappen en mogelijk wisselende zonne activiteit.

Een positieve correlatie is nog geen verband of verklaring:Wat is de wetenschap nog waard?


Een belangrijke oorzaak wordt vergeten : onderzees vulkanisme.
De aarde is een bol vloeibaar metaal en gesteente waarvan alleen een korstje is gestold.
De oceaanbodem herbergt meer dan 3 miljoen vulkanen.
Die kunnen enorme hoeveelheden warmte in de oceanen pompen,
warmte die door stromingen langzaam wordt verspreid en het klimaat be´nvloedt.
(zie onderstaande link naar recent onderzoek)

Intussen worstelen de klimaatgelovigen met een groot probleem:
ondanks de stijgende CO2 concentratie wil het al 18 jaar niet echt warmer worden.

Activisten verkondigen triomfantelijk dat olieboer EXXON al 40 jaar geleden wist van klimaatverandering.

Deze uitgaven van de TIMES laten zien dat de tovenaars van EXXON dan goed werk hebben geleverd.
IJstijd afgewend! Chapeau! Hoewel?


CO2 is de bouwsteen van het leven op aarde.
Dankzij (wat meer) CO2 staan de bomen prachtig in blad

de natuur bloeit volop


de landbouw opbrengsten zijn hoger dan ooit

Wereldwijd vergroent onze aarde

Maar krijgen klimaatalarmisten hun zin, dan is dit onze toekomst:

Wat een vooruitgang !
Het stoken van biomassa vernietigt onze bossen


nog meer groene energie:

bomen verbranden is opeens duurzaam, de slachting is in volle gang:en waar is mijn nest gebleven?Hoe zouden grotbewoners zich gevoeld hebben bij het einde van een ijstijd?


Wat staat ons nu te doen?
Hoe kunnen wij catastrofale opwarming van onze planeet voorkomen?
Onderstaande aanbevelingen zijn ontleend aan de meest moderne wetenschappelijke inzichten:
(met dank aan Dr.C.Lepair)

"Verbied bosbranden" kunnen we daar nog aan toevoegen.

In tegenstelling tot al die sombere berichten gaat het best goed met de aarde:


Maar waarom vragen we het de planeet niet gewoon zelf?

Aktie voor een betere wereld :

En ziehier de gevreesde opwarming van de aarde:
(Laten we genieten van dit "klimaat optimum")


Onlangs (2018) gaf prof. Richard Lidzen een lezing voor de Global Warming Policy Foundation.
Een cartonist vatte deze lezing als volgt samen:De paniekfabriek in bedrijf:
En pas op voor activisten:


Niet bang zijn:
Te vrezen is niet het klimaat maar het klimaatbeleid.
Want dat is letterlijk en figuurlijk te vergelijken met de middeleeuwse praktijk van het aderlaten.

Om goed te eindigen:Zie ook:

Climate Thinking: broadening the horizons

Prof. Salby explains climate swindle, compares with blood-letting

Op zon en wind kan geen land draaien

productie zonnepanelen kost meer energie dan het oplevert

CO2 heeft nauwelijks invloed op de temperatuur

Klimaatverandering door onderzees vulkanisme

Bjorn Lomborg: "waarom zon- en windenergie altijd marginaal zal blijven"

Dr. Patrick Moore bepleit verdubbeling CO2

Matt Ridley: "windmolens besparen geen CO2"

Bas van Geel: "Invoed zon veel groter dan IPCC aanneemt"

Salomon Kroonenberg: "het klimaat laat zich niet sturen"

Jo Nova: The Skeptic's handbook

Judith Curry: "Climate change, Facts and Fiction"

Stoken van biomassa vernietigt onze bossen"

Intellectuelen en klimaat alarmisme

klimaat vragen, door Malcolm Roberts

Lord Monckton Foundation

German energy transition is destroying nature