Delphi project: Katten-oog


download programma
download Delphi project

een katten-oog indicator

ook genoemd cat's eye of magic eye, is een a fluorescerende cathodestraal buis gebruikt
voor de afstemming van radio ontvangers.

Een spanning bepaalt de grootte van het verlichte oppervlak.

Dit Delphi project behandelt het tekenen van een kattenoog, te gebruiken als o.a.
indicator van de voortgang van een proces.

De afbeelding hieronder toont het oog in werking:

Tekenen geschiedt op een TImage component.
De rotation knop (eigen maak) levert een getal van 0..100 als percentage van de cirkel.
De reset knop geeft het TImage canvas de kleur van het form..
Tekenen van het kattenoog verandert geen pixels buiten de cirkel.

Analyse
Variable i stapt van height-1 naar 0.
Het tekenen gaat met horizontale lijnen voor elke waarde van i.
Middelpunt C heeft coördinaten (0,0) bij de berekeningen.
Straal r := height div 2.
Hoek a (radialen) hangt af van het percentage v.
a := 0.01*v*pi {pi = 180 graden}
ta := tan(a) de helling van de lijn CA.
De vertikale ordinaat van A is ybound := round(r*(1+cos(a)))
x1,x2 worden voor elke waarde van i berekend.
x2 := round(sqrt(r2 - sqr(i-r)))..........op de cirkel
x1 := round((i-r)*ta).....................op de lijnDe volgende gevallen treden op:
  1. rood : -x2 .. x2
  2. wit: -x2 .. -x1, rood: -x1 .. x1, wit: x1 .. x2
  3. rood: -x2 .. -x1, wit -x1 .. x1,rood: x1 .. x2
  4. wit: -x2 .. x2Deze gevallen worden bepaald door twee vlaggen (Booleaanse variabelen):
BF := i > ybound
RF := i > r
De kleuren c1,c2 hangen af van BF,RF
procedure line(xstart,xend,color ) tekent een lijn voor y = i
Bij de x-ordinaat wordt r geteld.

Tenslotte wordt een zwarte cirkel getekend.
Voor (BF xor RF)=true zijn drie lijnen nodig, anders één.

Image dimensies

Breedte en hoogte kunnen variëren.
Maak wel de breedte gelijk aan de hoogte.
Beter is om breedte en hoogte oneven te maken zodat middelpunt C ook echt het midden is.

De teken procedure

procedure paintCatsEye(v : byte);
//v is percentage 0..100
var i,r,r2,x1,x2,ybound : smallInt;
  a,ta : single;
  BF,RF : boolean;
  c1,c2 : dword;  //colors

  procedure line(a,b: smallInt; col : dword);
  begin
   with form1.Image1.Canvas do
   begin
    pen.Color := col;
    moveto(a+r,i);
    lineto(b+r,i);
   end;
  end;

begin
 with form1.Image1 do
 begin
  r := width shr 1;
  r2 := r*r;
  a := 0.01*v*pi;  //angle in radians
  if v = 50 then ta := 10000 else ta := tan(a);
  ybound := round(r*(1+cos(a)));
  for i := height-1 downto 0 do
  begin
   BF := i > ybound;
   RF := i > r;
   x2 := round(sqrt(r2 - sqr(i-r)));
   if BF then begin
         c1 := $ff;
         c2 := $ffffff;
        end
   else begin
      c1 := $ffffff;
      c2 := $ff;
      end;
   if RF xor BF then
   begin
    x1 := round((i-r)*ta);
    line(-x2,-x1,c1);
    line(-x1,x1,c2);
    line(x1,x2,c1);
   end
   else line(-x2,x2,c1);
  end;//for i
  with canvas do
  begin
   brush.style := bsClear;
   pen.color := 0;
   ellipse(0,0,width,height);
  end;
 end;//with
end;

Het image initialiseren

procedure InitCatsEye;
begin
 with form1.Image1 do with canvas do
 begin
  brush.style := bsSolid;
  brush.Color := form1.Canvas.Brush.color;
  fillrect(rect(0,0,width,height));
 end;
end;
Tot zover deze beschrijving van het katten-oog tekenen.

Een beschrijving van de rotation button is [HIER] te vinden.