Meetkunde probleem (37)


Bereken hoek X in onderstaande figuur:Oplossing


Verschuif BC evenwijdig, zodat punt B op punt D ligt.
(Plaatje wat vergroot voor de duidelijkheid)E is het verschoven punt C.
De in rood aanggeven hoeken zijn eenvoudig berekend met het gegeven dat
&delta:ADE gelijkbenig is.
Schuif nu &ADE horizontaal naar rechts tot D op B ligt en E op C.
G is het verschoven punt A.Voeg lijnstuk BF toe met LCBF=24o.

AF is een rechte lijn.
LAFB=78o, dus BF = BC.

Punten G,C,F zijn hoekpunten van een regelmatige 15 hoek waarvan B het middelpunt is.
Eerst een tussenstapje, zie plaatje hieronder:MP draait over hoek 2α naar MQ.
Daardoor draait SP om punt S met een hoek α

Nu de laatste stap (plaatje wat verkleind).
H is midden van CF.
HK is middellijn van de cirkel.HB draait over een hoek van 12o naar CB.
KH draait dan 6o om punt K naar KC.
x = 6o

naschrift
Voor mijn gevoel moet er een elegantere oplossing zijn.
Wie helpt?