Meetkunde puzzel (34)


Opgave
Bereken de grootte van de hoek x in onderstaande figuur.


OplossingPunt E is de spiegeling van B om de lijn AC.
Construeer cirkel door punten A,B en E.
LBEA = (180-40)/2=70
Punt D ligt op de cirkel omdat LACD = (boogAE - 20)/2 = 60 {stelling van Thales}

x = 140/2 = 70

Opmerking: de grootte van cirkelbogen is in rood aangegeven.