Meetkunde probleem (27)


Gegeven zijn:
Een halve cirkel met middelpunt P en straal c en daarbinnen twee andere halve cirkels
met middelpunten M en N en straal a en b.
c = a + b.
Daarbinnen twee kleine cirkels met straal r, die de andere cirkels raakt
evenals de loodlijn AB.

Gevraagd:
Druk R uit in a en b.Zie het volgende plaatje:We berekenen de afstand d = ST twee maal:
- binnen ΔPTS
- binnen ΔMTS

Dan stellen de deze waarden van d aan elkaar gelijk en vereenvoudigen de vergelijking.r blijkt het harmonisch gemiddelde te zijn van de stralen a en b.
Ook is te schrijven